Ô hay cây lồng đèn
Ai đặt tên khéo nhỉ
Những cánh hoa bé tí
Như đèn thắm, đỏ ơi

Rẽ tóc lá xanh ngời
Hoa cài đều như lược
Một bầy ong đánh thức
Đến rước đèn đi chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]