55.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 05/04/2007 14:29 bởi Người tình không chân dung, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/05/2008 08:08 bởi Cammy
Đoàn Ngọc Thu sinh năm 1967 tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Thì thầm sông trăng
- Khúc hoang tưởng chiều mưa
- Muộn
- Đoản khúc vô thường
- Mẹ