Bài thơ của chị hay quá, nhưng nó bi quan quá. Thời nào cũng có những người chung tình chứ. Trước có nay cũng có chỉ tại chúng ta không nhìn nhận nó mà thôi. Vẫn có những người thốt lên "Vấn thế gian, tình hà thị vật?" đấy thôi.
Độc khởi liễu anh hùng hạ lệ, biệt cơ bất đắc dĩ mà thôi.