Phan Hoàng sinh ngày 10-10-1967 tại Phú Yên, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1991, hiện là trưởng ban Văn hoá văn nghệ tạp chí Kiến thức ngày nay; Chủ biên chuyên san Người đương thời.

Tác phẩm:
- Tượng tình (thơ- 1995)
- Hộp đen báo bão (thơ- 2000)
- Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (3 tập, 1996-1998-2000, tái bản nhiều lần)
- Phỏng vấn Người Sài Gòn (2 tập, 1998-1999)
- Phỏng vấn Người Hà Nội (2000, tái bản 2005)
- Dạ, thưa thầy! (2000, tái bản 2003-2004)

Sắp in:
- Phỏng vấn Nhà văn Việt Nam
- Sài Gòn trôi...
- Đứa con của gió (trường ca)

Giải thưởng:
- Giải thưởng thơ sinh viên- học sinh TP.HCM 1990
- Giải thưởng thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội 2003-2004
- Tặng thưởng báo Văn nghệ năm 2000