Phan Hoàng sinh ngày 10-10-1967 tại Phú Yên, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TP. HCM năm 1991, nguyên là trưởng ban Văn hoá văn nghệ tạp chí Kiến thức ngày nay; chủ biên chuyên san Người đương thời.

Tác phẩm:
- Tượng tình (thơ, 1995)
- Hộp đen báo bão (thơ, 2000)
- Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (3 tập, 1996, 1998, 2000, tái bản nhiều lần)
- Phỏng vấn Người Sài Gòn (2 tập, 1998-1999)
- Phỏng vấn Người Hà Nội (2000, tái bản 2005)
- Dạ, thưa thầy! (2000, tái bản 2003-2004)

Sắp in:
- Phỏng vấn Nhà văn Việt Nam
- Sài Gòn trôi...
- Đứa con của gió (trường ca)

Giải thưởng:
- Giải thưởng thơ sinh viên - học sinh TP. HCM 1990
- Giải thưởng thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội 2003-2004
- Tặng thưởng báo Văn nghệ năm 2000