15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Kim Vũ (184 bài)
- Đoàn Ngọc Thu (27 bài)
- Phan Hoàng (25 bài)
- Võ Thị Thu Trang (32 bài)
- Trần Tuấn (66 bài)
Tạo ngày 16/08/2008 13:50 bởi sabina_mller
Nguyễn Đức Phước sinh năm 1967, quê tại Quảng Trị, hiện làm nghề bác sĩ tại Đồng Nai.

Đã xuất bản:
- Sông Thiêng - Tập thơ NXB Thanh niên năm 2000
- Lời Biển - Tập thơ – NXB Hội Nhà văn năm 2003
- Đêm Khát - Tập thơ - NXB Hội Nhà văn năm 2008

Giải thưởng:
- Tặng thưởng tập thơ Lời Biển năm 2003 của Hội VHNT Đồng Nai
- Giải thưởng thơ của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003-2004
- Giải thưởng Trịnh Hoài Đức lần II ( 2001-2005)
- Giải thường thơ của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006-2007

 

Đêm khát