Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:53

Chiều nay trên phố cổ
Có người điên lạy ta
Để xin một chiếc bánh
Giật mình nghe xót xa

Ta đã từng cúi lạy
Phía trời xanh cao dày...
Xin đủ no, đủ ấm
Xuân đến được vui vầy

Ta đã từng cúi lạy
Hướng về cõi âm linh
Ông bà thương con cháu
Độ trì cho yên lành

Một đời ta cúi lạy
Nay được kẻ lạy mình
Hỏi còn bao thứ lạy?
Vật vã giữa nhân sinh.