Chưa có đánh giá nào
11 bài thơ
Tạo ngày 16/08/2008 13:51 bởi sabina_mller
“Bất lực” tên một bài thơ và cũng là chủ đề phần 2 tập thơ “Đêm Khát” của nhà thơ Nguyễn Đức Phước (NXB Hội Nhà Văn năm 2008). Trong những cố gắng tìm kiếm và đổi mới thơ ca, Nguyễn Đức Phước đã kế thừa được tư tưởng nghệ thuật của thơ ca truyền thống, đồng thời thành công bước đầu trong thể nghiệm những hình thức diễn đạt mới.