Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 14:16

詠慶寧橋

一帶青紅勢欲飄,
慶寧宮外慶寧橋。
流通舟楫江千里,
輻輳輪蹄路幾條。
北枕碑亭僧偃蹇,
西臨水榭共岧嶢。
橋梁自是先生政,
久遠規模仰聖朝。

 

Vịnh Khánh Ninh kiều

Nhất đới thanh hồng thế dục phiêu,
Khánh Ninh cung ngoại Khánh Ninh kiều.
Lưu thông chu tiếp giang thiên lý,
Phúc thấu luân đề lộ kỷ điều.
Bắc chẩm bi đình tăng yển kiển,
Tây lâm thuỷ tạ cộng thiều nghiêu.
Kiều lương tự thị tiên sinh chính,
Cửu viễn quy mô ngưỡng thánh triều.

 

Dịch nghĩa

Một dải đỏ xanh thế sắp bay lên
Cầu Khánh Ninh ở bên ngoài cung Khánh Ninh
Ngàn dặm sông thuyền bè qua lại
Mấy ngả đường xe cộ dọc ngang
Phía bắc gối lên đình bia càng tăng thêm ngất ngưởng
Phía tây đứng trước lầu thuỷ tạ càng chênh vênh
Dựng cầu cống là việc chính sự đầu tiên phải làm
Quy mô xa xưa ngẩng trông thánh triều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thế như bay vút, dải hồng xanh
Cầu Khánh Ninh ngoài cung Khánh Ninh
Thuyền bè ngàn dặm vui đô hội
Xe ngựa bao phen rộn lộ trình
Bắc gối đình bia coi ngất ngưởng
Tây men lầu nước vẻ chênh vênh
Việc đầu chính sự: xây cầu cống
Bền vững quy mô, triều thánh minh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỏ xanh một dải thế bay lên,
Cầu Khánh Ninh ngoài cung Khánh Ninh,
Ngàn dặm sông thuyền bè tới lại,
Dọc ngang xe cộ rộn hành trình.
Đình bia gối bắc thêm cao ngất,
Thuỷ tạ tây lầu đứng khá vênh,
Chính sự đầu tiên xây cống đập,
Bền vững quy mô đấng quang minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời