14/08/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Khánh Ninh kiều
詠慶寧橋

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 14:16

 

Nguyên tác

一帶青紅勢欲飄,
慶寧宮外慶寧橋。
流通舟楫江千里,
輻輳輪蹄路幾條。
北枕碑亭僧偃蹇,
西臨水榭共岧嶢。
橋梁自是先生政,
久遠規模仰聖朝。

Phiên âm

Nhất đới thanh hồng thế dục phiêu,
Khánh Ninh cung ngoại Khánh Ninh kiều.
Lưu thông chu tiếp giang thiên lý,
Phúc thấu luân đề lộ kỷ điều.
Bắc chẩm bi đình tăng yển kiển,
Tây lâm thuỷ tạ cộng thiều nghiêu.
Kiều lương tự thị tiên sinh chính,
Cửu viễn quy mô ngưỡng thánh triều.

Dịch nghĩa

Một dải đỏ xanh thế sắp bay lên
Cầu Khánh Ninh ở bên ngoài cung Khánh Ninh
Ngàn dặm sông thuyền bè qua lại
Mấy ngả đường xe cộ dọc ngang
Phía bắc gối lên đình bia càng tăng thêm ngất ngưởng
Phía tây đứng trước lầu thuỷ tạ càng chênh vênh
Dựng cầu cống là việc chính sự đầu tiên phải làm
Quy mô xa xưa ngẩng trông thánh triều

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thế như bay vút, dải hồng xanh
Cầu Khánh Ninh ngoài cung Khánh Ninh
Thuyền bè ngàn dặm vui đô hội
Xe ngựa bao phen rộn lộ trình
Bắc gối đình bia coi ngất ngưởng
Tây men lầu nước vẻ chênh vênh
Việc đầu chính sự: xây cầu cống
Bền vững quy mô, triều thánh minh
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Vịnh Khánh Ninh kiều