Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2016 04:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2016 04:36

餞興仁犁尹赴闕其二

昨夜東風曳柳條,
平明送客柳邊橋。
陽關人疊三歌曲,
魏闕神縈九奏韶。
膏雨六年車澤浹,
煙花二月馬蹄驕。
京中賓友如相問,
多病衰遲愛寂寥。

 

Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 2

Tạc dạ đông phong duệ liễu điều,
Bình minh tống khách liễu biên kiều.
Dương Quan nhân điệp tam ca khúc,
Nguỵ khuyết thần oanh cửu tấu thiều.
Cao vũ lục niên xa trạch tiếp,
Yên hoa nhị nguyệt mã đề kiêu.
Kinh trung tân hữu như tương vấn,
Đa bệnh suy trì ái tịch liêu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió xuân đêm trước vờn cành liễu
Cầu liễu đưa chân khách sớm nay
Một khúc Dương Quan, ba lượt hát
Chín lần thiều tấu, tấm lòng say
Sáu năm mưa móc, ơn sâu thấm
Giữa tháng sương hoa, vó ngựa bay
Bạn hữu trong kinh, ai có hỏi
Ốm luôn, ưa tĩnh, tấm thân này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua gió vờn liễu xuân,
Khách bên cầu liễu đưa chân sớm ngày.
Dương Quan một khúc, ba bài,
Chín lần thiều tấu, làm say tấm lòng.
Sáu năm mưa móc, thấm trong,
Sương hoa giữa tháng ngựa lồng cầu cao.
Trong kinh bạn hữu, hỏi sao?
Bệnh nhiều, ưa tĩnh, thân này còn suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời