Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 05/08/2017 07:18 bởi Chính Mi
Sách Có một phố vừa đi qua phố là tập hợp thơ và văn, các đoạn viết ngắn của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Sách khoảng 240 trang, do Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà Văn ấn hành, 2013.