Ta đợi em, và mùa thu cũng đợi
Em giấu em sau nụ cười chợt vội
Ta giấu ta, mưa lá ngang lời...
Có điều gì em giấu ở vành môi
Vành môi mảnh như trăng chiều cả thẹn
Đêm rèm buông, em đừng níu nắng
Đừng thả giọt lòng lơ lửng hoá heo may


Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên, Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2013