Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Chính Mi vào 05/08/2017 07:23

Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo
Còn em, trút lá... giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất
Mà đông đã về


Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành, 2013