Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:38

Bà mẹ ấy xé đi từng núm ruột
Sau mấy cuộc chiến tranh, gió thổi buốt căn nhà

Vết thương ấy đâu dễ tìm thang thuốc
Chưa thể nói rằng: chiến tranh đã lùi xa…