09/12/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vết thương (I)

Tác giả: Đỗ Quang Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:38

 

Bà mẹ ấy xé đi từng núm ruột
Sau mấy cuộc chiến tranh, gió thổi buốt căn nhà

Vết thương ấy đâu dễ tìm thang thuốc
Chưa thể nói rằng: chiến tranh đã lùi xa…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quang Vinh » Vết thương (I)