Núi Vu khẽ xào xạc,
Sắc biếc ấy rừng thông.
Trăm chim cùng mệnh số,
Mây lẻ chẳng riêng lòng.
Đường chính cũng cao ngất,
Tầng hiên nhòm ven sông.
Gù đỏ với mũ lụa,
Thơ mới tựa đàn rung.
Công danh không lập sớm,
Bệnh yếu, cậy bạn trông.
Chán đời chẳng Vương Xán,
Giọng Việt học đến cùng.

tửu tận tình do tại