35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ sách giáo khoa (561) Văn học 10 [1990-2006] (49)

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:55

望尋

滋味酸兮酸更辛
酸辛端的為良人
為良人兮雙妾淚
為良人兮隻妾身
妾身不到君征帳
妾淚不到君征巾
惟有夢魂無不到
尋君夜夜到江津
尋君兮陽台路
會君兮湘水濱
記得幾番歡會處
無非一枕夢中春
此身反恨不如夢
隴水函關與子親
夢去每憎驚更斷
夢回又慮幻非真
惟有寸心真不斷
未嘗頃刻少離君
心不離君未見君
凭高幾度望征輪
望君何所見
江洲滿白蘋
燕草披青縷
秦桑染綠雲
南來井邑半兵塵
落日平沙鷺一群
望君何所見
官路短長亭
雲間吳樹暗
天際蜀山青
北來禾黍半荒城
微雨江樓笛一聲
望君何所見
崆山葉做堆
自飛青野雉
自舞隔江梅
東去煙嵐慘不開
西風飄薄鳥聲哀
望君何所見
河水曲如鉤
長空數點雁
遠浦一歸舟
西去松楸接斷蕪
行人微沒隔蒼洲
望盡天頭又地頭
幾日登樓更下樓
凍雲阻盡相思眼
何處玉關征戰陬

 

Vọng tầm

Tư vị toan hề toan cánh tân
Toan tân đoan đích vị lương nhân
Vị lương nhân hề song thiếp lệ
295. Vị lương nhân hề chích thiếp thân
Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng
Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân
Duy hữu mộng hồn vô bất đáo
Tầm quân dạ dạ đáo giang tân
300. Tầm quân hề Dương Đài lộ
Hội quân hề Tương thuỷ tân
Ký đắc kỷ phiên hoan hội xứ
Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân.
Thử thân phản hận bất như mộng
305. Lũng Thuỷ, Hàm Quan dữ tử thân
Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân
Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn
Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân
310. Tâm bất ly quân vị kiến quân,
Bằng cao kỷ độ vọng chinh luân
Vọng quân hà sở kiến
Giang châu mãn bạch tần
Yên thảo phi thanh lũ
315. Tần tang nhiễm lục vân
Nam lai tỉnh ấp bán binh trần
Lạc nhật bình sa lộ nhất quần
Vọng quân hà sở kiến
Quan lộ đoản trường đình
320. Vân gian Ngô thọ ám
Thiên tế Thục sơn thanh
Bắc lai hoà thử bán hoang thành
Vi vũ giang lâu địch nhất thanh
Vọng quân hà sở kiến
325. Không sơn diệp tố đôi
Tự phi thanh dã trĩ
Tự vũ cách giang mai
Đông khứ yên lam thảm bất khai
Tây phong phiêu bạc điểu thanh ai
330. Vọng quân hà sở kiến
Hà thủy khúc như câu
Trường không sổ điểm nhạn,
Viễn phố nhất quy châu
Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu
335. Hành nhân vi một cách thương châu
Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu
Kỷ nhật đăng lâu cánh há lâu
Đống vân trở tận tương tư nhãn
Hà xứ Ngọc quan chinh chiến tưu.


Trích đoạn của phần này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích

Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ,
Chua cay này há có vì ai?
255. Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề!
Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn?
Bui còn hồn mộng được gần,
260. Đêm đêm thường tới Giang Tân tìm người.
Tìm chàng thuở Dương Đài lối cũ,
Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa.
Sum vầy mấy lúc tình cờ,
Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân.
265. Giận thiếp thân lại không bằng mộng,
Được gần chàng bến Lũng thành Quan.
Khi mơ những tiếc khi tàn,
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không.
Bui có một tấm lòng chẳng dứt,
270. Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi.
Lòng theo nhưng chửa thấy người.
Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.
Trông bến nam bãi chia mặt nước,
Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh.
275. Nhà thôn mấy xóm chông chênh,
Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm.
Trông đường bắc đôi chòm quán khách,
Rườm rà cây xanh ngắt núi non.
Lúa thành thoi thóp bên cồn,
280. Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu.
Non đông thấy lá hầu chất đống,
Trĩ sập sè mai cũng bẻ bai.
Khói mù nghi ngút ngàn khơi,
Con chim bạt gió lạc loài kêu thương.
285. Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc,
Nhạn liệng không sóng giục thuyền câu.
Ngàn thông chen chúc khóm lau,
Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về.
Trông bốn bề chân trời mặt đất,
290. Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen.
Lớp mây ngại mắt khôn nhìn,
Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc quan?


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cù An Hưng

Vị chua hóa đắng ai hay
290. Ai lau nước mắt vơi đầy chàng ơi
Muốn thăm không cách vượt trời
Mà đem lệ thấm khăn người viễn phương
Tìm nhau! giữa mộng canh trường
Qua Giang tân ngóng đợi chàng ghé chơi
295. Tìm đâu! đường cũ Dương đài
Qua bờ Tương mới gặp người yêu thương
Thầm ghi khoảnh khắc bên chàng
Dẫu trên gối chiếc mơ màng tình xuân
Giận đời so mộng chẳng bằng
300. Hàm quan Lũng thủy có lần mây mưa
Ngậm ngùi khi đứt giấc mơ
Giận tình trong mộng, tình hờ đấy thôi
Tấm lòng mới thực, chàng ơi
Bao phen trông vết xe người hành quân
305. Thấy chi, man mác bạch tần
Dòng sông nhợt nhạt sóng ngầm cuốn trôi
Cỏ Yên xanh ngắt chân trời
Dâu Tần biêng biếc trải dài, cành buông
Phía nam, bụi phủ làng thôn
310. Nhạn sa bãi vắng chiều hôm muốn tàn
Còn chi, đưa mắt nhìn ngang
Đình xa lác đác dặm trường tiễn nhau
Cây ngô, mây phủ nhạt mầu
Phương tây, núi Thục lạc bầu trời xanh
315. Thành hoang đồng lúa vây quanh
Sáo chiều mưa vỗ buồn tênh trên lầu
Thấy chi lúc ngóng trông nhau
Lá rơi chồng chất úa màu đồi hoang
Kìa đôi chim trĩ bay ngang
320. Gió đưa nhún nhẩy mai vàng ven sông
Phương đông khói núi mịt mùng
Chim kêu ai oán lạc cùng gió thu
Thấy chi trước cảnh xa mờ
Một dòng nước bạc theo bờ lượn quanh
325. Vài chấm nhạn giữa trời xanh
Tìm về bến cũ lặng thinh cánh buồm
Phương tây cổ thụ giữa đồng
Bóng ai lầm lũi kiếm vùng Thương châu
Chân mây cuối đất, người đâu!
330. Từng ngày trông ngóng, lầu cao một mình
Bao phen mắt vướng mây xanh
Tìm vùng ải Ngọc, chiến chinh nơi nào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời