Trên ấy có vầng trăng tròn
Trong trăng, truyền thuyết nhắc: còn cây đa
Còn trâu ăn lúa nhẩn nha
Giật mình chú Cuội gọi cha ới ời
Còn cây cỏ mọc trên đồi
Còn người chẳng bận như người trần gian

Dưới này có thỏ kéo đàn
Có con mèo múa, có dàn vịt ca
Ô tô cũng muốn lấy đà
Đoàn tàu hoả lượn ga nhà quẩn quanh
Đồ chơi xúm xít, em anh
Mâm ngũ quả đẹp như tranh trước thềm
Đốt đèn ta gọi trăng lên
Rủ thêm chú Cuội, mời thêm chị Hằng
Trung thu, dung dẻ, dung dăng.