Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 21:18

Bích đào mấy đoá nhuỵ đua tươi,
Sau trước nào đâu thấy bóng người.
Biến đổi tang điền thề biển lạnh,
Châu lìa Hợp Phố lệ châu rơi.
Gối xuân lỡ giấc tìm hương cũ,
Đoạn thảm cùng ai kể khúc nôi.
Bông nở làm chi ngơ ngẫn bấy,
Chàng Lưu đã lạc lối Thiên Thai.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977