Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2019 11:00

Lai láng sông Vân chảy trước nhà,
Sông Vân như đã chán cho ta.
Mưa chan từng trận mồi da trúc,
Sáp đượm ngàn cây lạt bóng nga.
Chuốc chén khấn cùng người mặt khuất,
Chung thuyền nhớ mãi chuyện năm qua.
Thơ đề chiếc lá nương theo sóng,
Gởi xuống tuyền đài nỗi thiết tha.