Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2019 11:00

Đêm tàn lá đọng giọt sương rơi,
Trăm nỗi can trường khó héo môi.
Cảnh cũ mơ hồ in trước mặt,
Lời xưa nhắc nhở thoảng bên tai.
Đoàn viên chuyện hoá chiêm bao ngắn,
Tịch mịch tình thêm khắc lậu dài.
Đất lạnh thương đau người chín suối,
Sương đầy nấm cỏ bóng trăng côi.