15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Quách Tấn (3 bài)
- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
Tạo ngày 13/08/2019 08:46 bởi tôn tiền tử
Đào Thị Hàn Than 陶氏寒灘 (có sách chép Đào Thị Hàn Na, ?-1349), hay còn gọi là ả Hàn Than, tương truyền là một danh kỹ đời Trần Dụ Tông (1341-1369) ở phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, rất nhan sắc, hát hay lại có tài văn chương, nên tuy thân phận thấp mà thanh giá tuyệt cao, khách tài tuấn phong lưu đều kính phục. Tiếng tới cung vua, năm Thiệu Phong thứ 5 (1346) nàng được tuyển vào cung, ngày ngày chầu bên mình ngự, vua khen tài làm thơ mà ban hiệu Hàn Than. Tới khi vua Trần Dụ Tông thăng hà, Đào Thị lui về nương náu nơi Đô Hạ. Viên hành khiển là Nguỵ Nhược Chân mến tài thường lui tới. Người vợ ghen làm nhục, Đào căm hờn thuê người đến thích khách. Chẳng may việc không thành, nàng sợ phải tội trốn lên chùa Phật Tích xuống tóc đầu Phật. Nhưng vì văn chương mà bị luỵ phải bỏ trốn.

Nghe đồn tỉnh Hải Dương…