Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 08:57

Sơn vân

Diêu đế nùng hoàn đạm,
Thiên niên thấp vị hy.
Hiểu tuỳ sơ vũ khứ,
Mộ đới lạc hà quy.
Ải đãi nhân phong quyển,
Du dương đáo xứ phi.
Tăng dung đồng diệc lãn,
Thuỳ vị yểm nham phi.


Bài thơ làm trong thời kỳ nàng ở chùa Lệ Kỳ với sư Vô Di.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Chân trời phơi đậm lợt,
Ngắm vợi ướt chưa se.
Sớm dựa mưa sưa tếch,
Chiều nương ráng sáng về.
Dịu dàng lưng uốn gió,
Phơi phới cảnh tìm quê.
Tăng nhác đồng thêm nhác,
Ai đóng cửa bồ đề?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân trời phơi đậm lợt mây,
Ngắm vơi ướt áo chưa hay se rồi.
Mưa sưa sớm dựa tếch mờ,
Chiều nương ráng sáng về nơi núi rừng.
Dịu dàng uốn gió như lưng,
Tìm quê phơi phới cảnh lưng chừng trời.
Sư lười chú tiểu thêm lười,
Đêm đêm ai đóng cửa thưa bồ đề?

15.00
Trả lời