Giọt tuôn ngàn đỉnh tối,
Ào ào dục ý sanh.
Đất trải màu châu ngọc,
Trời gieo tiếng đẩu tinh.
Vội vàng khe cướp suối,
Mát mẻ mộng lơi tình.
Sơn phòng thư thả quá,
Theo đêm canh rồi canh.

tửu tận tình do tại