Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Bắc triều
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2015 16:30

和約法師臨友人詩

我有數行淚,
不落十餘年,
今日為君盡,
並灑秋風前。

 

Hoạ Ước pháp sư lâm hữu nhân thi

Ngã hữu sổ hàng lệ,
Bất lạc thập dư niên.
Kim nhật vị quân tận,
Tịnh sái thu phong tiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ta có mấy hàng lệ,
Hơn mười năm không sa.
Hôm nay vì đó cạn,
Rưới ướt gió thu qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ ta vốn sẵn hàng hàng
Hơn mười năm chửa một lần tuôn rơi
Hôm nay vì bạn cạn rồi
Gió thu lạnh lẽo bời bời giọt sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời