Tơ sen nhẹ phất phơ xuân
Mày ai chau đẹp sau khung cửi mờ
Tiếng thoi vang vọng bên trời
Giao đao đoạn đứt, mây rời nhặt thưa
Trương công tử lắng đêm mưa
Nhà lan nhớ điệu múa xưa, Sở từ
Áo ve nén khúc xuân sầu
Nhạc oanh réo rắt phủ sâu tơ vàng
Tiếng buồn theo ngọn sáo lan
Hồ cầm tay tuyết dây đàn uyên ương
Như phù dung yếu vấn vương
Như cành liễu cuốn trước cơn gió vày
Tiếng ai cười vẳng mé tây
Sao thưa thớt nhạt sóng ray rứt trào
Tần vương thu chỗ nằm cao
Lầu đầy trăng, trắng một màu hoa lê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.