26/01/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ y khúc
舞衣曲

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:43

 

Nguyên tác

藕腸纖縷抽輕春,
煙機漠漠嬌娥嚬。
金梭淅瀝透空薄,
剪落交刀吹斷雲。
張家公子夜聞雨,
夜向蘭堂思楚舞。
蟬衫麟帶壓愁香,
偷得鶯簧鎖金縷。
管含蘭氣嬌語悲,
胡槽雪腕鴛鴦絲。
芙蓉力弱應難定,
楊柳風多不自持,
回嚬笑語西窗客,
星斗寥寥波脈脈。
不逐秦王卷象床,
滿樓明月梨花白。

Phiên âm

Ngẫu trường tiêm lũ trừu khinh xuân,
Yên cơ mạc mạc kiều nga tần.
Kim thoa tích lịch thấu không bạc,
Tiễn lạc giao đao xuy đoạn vân.
Trương gia công tử dạ văn vũ,
Dạ hướng lan đường tư Sở vũ.
Thiền sam lân đới áp sầu xuân,
Thâu đắc oanh hoàng tỏa kim lũ.
Quản hàm lan khí kiều ngữ bi,
Hồ tào tuyết oản uyên ương ti.
Phù dung lực nhược ứng nan địch,
Dương liễu phong đao bất tự trì.
Hồi tần tiếu ngữ tây song khách,
Tinh đẩu liêu liêu ba mạch mạch.
Bất trục Tần vương quyến tượng sàng,
Mãn lâu minh nguyệt lê hoa bạch.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tơ sen nhẹ phất phơ xuân
Mày ai chau đẹp sau khung cửi mờ
Tiếng thoi vang vọng bên trời
Giao đao đoạn đứt, mây rời nhặt thưa
Trương công tử lắng đêm mưa
Nhà lan nhớ điệu múa xưa, Sở từ
Áo ve nén khúc xuân sầu
Nhạc oanh réo rắt phủ sâu tơ vàng
Tiếng buồn theo ngọn sáo lan
Hồ cầm tay tuyết dây đàn uyên ương
Như phù dung yếu vấn vương
Như cành liễu cuốn trước cơn gió vày
Tiếng ai cười vẳng mé tây
Sao thưa thớt nhạt sóng ray rứt trào
Tần vương thu chỗ nằm cao
Lầu đầy trăng, trắng một màu hoa lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Vũ y khúc