Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 11/03/2019 16:52

送渤海王子歸本國

疆理雖重海,
車書本一家。
盛勳歸舊國,
佳句在中華。
定界分秋漲,
開帆到曙霞。
九門風月好,
回首是天涯。

 

Tống Bột Hải vương tử quy bản quốc

Cương lý tuy trùng hải,
Xa thư bản nhất gia.
Thịnh huân quy cựu quốc,
Giai cú tại Trung Hoa.
Định giới phân thu trướng,
Khai phàm đáo thự hà.
Cửu môn phong nguyệt hảo,
Hồi thủ thị thiên nha.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cương vực tuy cách trở
Xa thư vốn một nhà
Công lao về cố quốc
Lời đẹp tại Trung Hoa
Mực nước phân giới tuyến
Buồm căng khuất yên hà
Cửu môn trăng gió lộng
Ngoảnh lại đã chia xa

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên cương tuy cách biển xa,
Xa thư vốn cũng một nhà mà thôi.
Nhiều công về cố quốc rồi,
Lời hay ý đẹp nơi người Trung Hoa.
Nước dâng phân giới tuyến qua,
Buồm căng khuất nẻo yên hà xa xôi.
Cửu môn trăng gió tốt đời,
Ngoảnh đầu lại thấy chân trời xa xăm.

11.00
Trả lời