08/12/2022 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Bột Hải vương tử quy bản quốc
送渤海王子歸本國

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 11/03/2019 16:52

 

Nguyên tác

疆理雖重海,
車書本一家。
盛勳歸舊國,
佳句在中華。
定界分秋漲,
開帆到曙霞。
九門風月好,
回首是天涯。

Phiên âm

Cương lý tuy trùng hải,
Xa thư bản nhất gia.
Thịnh huân quy cựu quốc,
Giai cú tại Trung Hoa.
Định giới phân thu trướng,
Khai phàm đáo thự hà.
Cửu môn phong nguyệt hảo,
Hồi thủ thị thiên nha.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cương vực tuy cách trở
Xa thư vốn một nhà
Công lao về cố quốc
Lời đẹp tại Trung Hoa
Mực nước phân giới tuyến
Buồm căng khuất yên hà
Cửu môn trăng gió lộng
Ngoảnh lại đã chia xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Tống Bột Hải vương tử quy bản quốc