Dưới đây là các bài dịch của mailang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thạch Ngư hồ thượng tuý ca (Nguyên Kết): Bản dịch của mailang

Hồ Thạch Ngư giống Động Đình,
Nước hè lai láng núi Quân xanh.
Rượu hồ to, ly núi lớn,
Bãi đảo làng say tụ cả bọn.
Gió giật cả ngày sóng nước dựng,
Thuyền rượu không ngăn ai bỏ lửng.
Bầu dài ta ngồi đỉnh Ba Khâu,
Bốn bên cạn chén, phá cơn sầu.

Ảnh đại diện

Thù Lạc Thiên “Chu bạc dạ độc Vi Chi thi” (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Biết ông đêm trú thuyền Tây Giang,
Thơ mỗ đọc chơi đến sáng choang.
Đêm ấy Thông Châu lại mất ngủ,
Gió mưa đầy núi cuốc kêu vang.

Ảnh đại diện

Quá Tương Dương lâu (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Tương Dương ngó xuống bóng cây lồng,
Nước phẳng sen lì tựa mấy đồng.
Nghìn vạn liễu hoa phơ phẩy nước,
Đôi ba tiếng yến cách lầu không.
Lúc thời bến nước xem mây nổi,
Có buổi bên lầu thả ngựa rông.
Sớm tối chàng Vương lên đó tạm,
Hẳn giờ Dữu Lượng ngóng trăng trong.

Ảnh đại diện

Khiển bi hoài kỳ 3 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Rỗi ngồi xót vợ lại thương ta,
Dài cả trăm năm cũng thoáng qua.
Bá Đạo không con yên số phận,
Phan An khóc vợ uổng lời ca.
U minh chung huyệt, mong gì nữa,
Kiếp tới cùng nhau, chẳng đặng là.
Những lúc thâu đêm không chợp mắt,
Sinh thời chẳng được chút vinh hoa.

Ảnh đại diện

Cổ diễm thi kỳ 2 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Người vắng viện sâu cây cỏ ngời,
Oanh xinh bóng rậm ẩn im hơi.
Cánh hoa giỡn nước trôi nhàn nhã,
Dạt trước cửa nhà cợt Nguyễn chơi.

Ảnh đại diện

Cổ diễm thi kỳ 1 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Nhà Tống bên đông thường viếng xuân,
Áo ai buồn đón gió trong ngần.
Oanh mờ liễu rậm không người nói,
Chỉ có tường hoa nở đỏ rần.

Ảnh đại diện

Đắc Lạc Thiên thư (Nguyên Chẩn): Bản dịch của mailang

Thư xa, nhà nhận thường rơi lệ,
Gái khóc vợ gào hỏi bỡi đâu.
Không tỉnh trước giờ đều thế cả,
Huống thư Tư Mã ở Giang Châu.

Ảnh đại diện

Quân thành tảo thu (Nghiêm Vũ): Bản dịch của mailang

Đêm qua ải Hán gió thu nhoà,
Tây lĩnh mây biên trăng ải pha.
Phi tướng càng hăng truy giặc dữ,
Chiến trường một ngựa chẳng cho qua.

Ảnh đại diện

Hư Trì dịch đề bình phong (Nghi Phần công chúa): Bản dịch của mailang

Xuất giá rời quê cũ,
Biệt này khó ngút ngàn.
Đường xa ơn chúa xót,
Ven lộ lệ thương tràn.
Ải cát dung nhan tận,
Biên cương phấn mực tàn.
Lòng ta sao đứt đoạn,
Ngày mãi ngóng Trường An.

Ảnh đại diện

Nghênh Lý Cận Nhân viên ngoại (Ngư Huyền Cơ): Bản dịch của mailang

Tin tốt hôm nay chim khách báo,
Đêm rồi bái lạy dưới đèn hoa.
Đốt hương ra cửa nghinh Phan Nhạc,
Ngưu Chúc, mà thôi chẳng ghé nhà !

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối