Dưới đây là các bài dịch của mailang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biệt oán (Tổ Vịnh): Bản dịch của mailang

Tiễn biệt sông xuôi miền,
Thu, thuyền đậu bến bên.
Nhìn nhau còn chửa khuất,
Lập tức muốn quay thuyền.

Ảnh đại diện

Phiến vân (Tề Kỷ): Bản dịch của mailang

Đáy nước mây trời bóng lộng gương,
Giống ta hình ảnh nghĩ mà thương.
Rồng theo trôi dạt nơi nào gửi,
Gió  thổi bụi tan vạn dặm đường.

Ảnh đại diện

Dương liễu chi kỳ 4 (Tề Kỷ): Bản dịch của mailang

Chùa sông ẩn khuất cao tăng thích,
Cầu nội sương tàn khách xót thay !
Vườn ngự tranh nhau buông lớp lớp,
Bích đào hồng hạnh phất phơ lay.

Ảnh đại diện

Dương liễu chi kỳ 3 (Tề Kỷ): Bản dịch của mailang

Chén rượu Đào Tiềm bóng rậm lồng,
Se se Tống Ngọc gió tê lòng.
Tướng quân ! đa tạ trồng quanh trại,
Cờ trận hồng lay, biếc cõi không.

Ảnh đại diện

Bạch phát (Tề Kỷ): Bản dịch của mailang

Đừng nhổ cũng đừng nhượm,
Mặc cho đầu tóc nhồi.
Bạc xong không thuốc chữa,
Thu đến hết đen rồi.
Yên gối nghe ve hát,
Nhàn nằm ngắm nước trôi.
Lênh đênh chưa hiểu lẽ,
Bạc lắm, buồn chi thôi !

Ảnh đại diện

Mã thượng tác (Quán Hưu): Bản dịch của mailang

Bờ liễu đê hoa tối ánh hồng,
Áo đưa gió mát ngọc cương rung.
Người đi đừng ngại, bao lần ngoảnh,
Lam đọng, nhà ai một điểm lồng.

Ảnh đại diện

Xuân giang khúc (Quách Chấn): Bản dịch của mailang

Sông xuân mờ mịt dòng,
Đôi trúc trên bờ sông.
Lá trúc phai màu nước,
Chàng làm thiếp nát lòng.

Ảnh đại diện

Xuân ca kỳ 1 (Quách Chấn): Bản dịch của mailang

Đầu đường mượt nhánh dương,
Tà áo gió xuân vương.
Lòng thiếp giờ như đứt,
Lòng ai đâu có tường.

Ảnh đại diện

Yến Tử lâu kỳ 3 (Quan Miến Miến): Bản dịch của mailang

Thích xem hồng nhạn Nhạc Dương về,
Lại thấy quạ bầy lượn cảnh quê.
Đàn sắt ngọc tiêu đều chẳng ý,
Tro tàn mạng nhện cứ lê thê.

Ảnh đại diện

Hoạ Bạch công thi (Quan Miến Miến): Bản dịch của mailang

Lầu không riêng giữ nét mi hờn,
Hình tựa xuân tàn nhánh mẫu đơn.
Ai đó biết đâu lòng kín đáo,
Tuyền đài còn ngỡ chẳng theo chơn.

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối