Dưới đây là các bài dịch của mailang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dương liễu chi kỳ 4 (Tôn Phường): Bản dịch của mailang

Thăm thẳm xuân sang cây biếc màu,
Thùy dương chưa thấy, chửa đùa đâu.
Ngày yên khói phủ che nghìn gốc,
Nhàn hướng thôn hương gác Mạc Sầu.

Ảnh đại diện

Dương liễu chi kỳ 3 (Tôn Phường): Bản dịch của mailang

Bên cầu phơ phất ấm ly đình,
Xuyên suốt hiên ngoài rợp bóng xanh.
Chẳng biết chiều nay ai tiễn biệt,
Hồn đau vạn nhánh với nghìn cành.

Ảnh đại diện

Sơn giá cô kỳ 2 (Tô Đĩnh): Bản dịch của mailang

Thanh lâu ngồi sấp tối,
Oanh hót trăm hoa dày.
Sầu lắm cho già chóng,
Đứt lòng ai có hay.

Ảnh đại diện

Sơn giá cô kỳ 1 (Tô Đĩnh): Bản dịch của mailang

Ngọc Quan mãi ở lính,
Phòng vắng, mỗi sầu thương.
Móc lạnh thấm rêu biếc,
Thu xa tóc bộn sương.

Ảnh đại diện

Phần thượng kinh thu (Tô Đĩnh): Bản dịch của mailang

Bấc về mây trắng vần,
Muôn dặm vượt sông Phần.
Lòng rối mùa rơi rụng,
Nào nghe thu lảnh ngân.

Ảnh đại diện

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1 (Tào Tùng): Bản dịch của mailang

Non nước miền nam, thảy chiến trường,
Người dân nào cách sống nhàn lương.
Bên ai chớ nhắc phong hầu nữa,
Một kẻ phong hầu, vạn nắm xương.

Ảnh đại diện

Trúc thành kỳ 3 (Tào Nghiệp): Bản dịch của mailang

Dưỡng người khác dưỡng thành,
Hãm Tần, hãm ta tất.
Nào hay thành đắp đất,
Hóa lửa thiêu cung mất.

Ảnh đại diện

Trúc thành kỳ 2 (Tào Nghiệp): Bản dịch của mailang

Ô ô người quạ banh,
Két két xe trên thành.
Lực cạn đất nào cạn,
Được về, không mái tranh.

Ảnh đại diện

Trúc thành kỳ 1 (Tào Nghiệp): Bản dịch của mailang

Lòng chàng như cỏ thơm,
Thiếp tựa phù dung ý.
Chồng vợ nên cùng chàng,
Đắp thành không lúc nghỉ.

Ảnh đại diện

Quan thương thử (Tào Nghiệp): Bản dịch của mailang

Kho quan chuột cống to bằng đấu,
Thấy kẻ mở kho, không sợ tẩu.
Bách tính đói nghèo, lính chẳng lương,
Ngày ngày ai tống miệng mày ngấu.

Trang trong tổng số 115 trang (1141 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối