Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạ Khánh Hoà phủ viện Hà Xuân Hải tiên sinh hoán hồi tài chính bộ tham tri lưu giản nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phải khách Đâu Mâu thú trẩy chèo
Chức cao quyền trọng khó ai theo
Tam Phong nhàn ngắm loài hoa cỏ
Ngũ Phụng mơ tìm tiếng sáo tiêu
Tướng sĩ vui cùng đời trấn thú
Quận thành buồn tiễn bậc quan liêu
Hương giang bầu rượu say trăng nước
Thêm một tao ông dạo bến chiều

Ảnh đại diện

Bính Tý cửu nguyệt cửu nhật giai Từ Quang thiền sư du Thiên Thai sơn (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày tháng vần xoay thói hý trường
Lên non ngắm cảnh lại trùng dương
Ðón đưa có chủ là sư cụ
Chẳng ngại Thiên Thai lắm dặm đường
Mây khói chùa xưa yên tịch mịch
Bách tùng lăng mộ thắm màu dương
Hàng năm mong được ngày còn khoẻ
Cài đoá hoa vàng thắp nén hương

Ảnh đại diện

Bính Tý thu bát nguyệt vọng hậu đáp hoạ Bình Thuận liêm hiến sứ Hà Thiếu Trai kỷ sự ký thị nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Giã từ dòng Hãn lại kinh đô
Rồi lại xuôi nam tước chức chờ
Chức Nữ qua cầu rồi thất tịch
Hằng Nga dầm bóng đã trung thu
Nhạn đâu rời rã thành Sen vắng
Ve mãi râm ran dãy cúc thưa
Ngàn dặm tìm anh trong giấc mộng
Tả tơi đồi núi xác hồn mơ

Ảnh đại diện

Bính Tý hạ đề Việt Hải đình, bộ đình chủ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vài gian hóng mát biển bờ gần
Hỏi kẻ phong lưu phải chủ nhân
Muốn ngắm ngàn mây lai láng nước
Để yên tâm trí dễ tu thân
Chim hướng non Bồng bay theo lối
Hoa chốn hang đào nở đón xuân
Nếu ở kinh đô ai đến viếng
Không như năm cũ khách xa Tần

Ảnh đại diện

Bính Tý hạ đề Phan Kính Chỉ Lăng Ba đình (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Học Tổ sinh không học đánh roi
Lăng Ba thuyền dạo chốn sông dài
Thuyền dừng dò dẫm khua bên bến
Rượu rót say tìm uống với ai
Tương chúa vào mây đan dệt mộng
Tương phi đầu bến đón đưa mời
Cột rường không sánh cùng chèo lái
Chờ gió thành luồng rẽ sóng bơi

Ảnh đại diện

Nhị thập lục nhật dữ đồng du túc vu Hà Trung Hải Nhi ngư ông thuỷ sạn (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sáng dạo đầu non chiều dạo bến
Cảnh thơ quên mệt cứ vui chơi
Ðêm nay nghỉ mát tôi cùng bạn
Ở xứ Hải Nhi nhà bác chài

Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bóng gác Ðằng Vương in đáy sông
Múa ca đã dứt vắng xe rồng
Mây mai Nam Phố giăng hàng cột
Mưa tối Tây Sơn giạt cửa song
Mây tản in đầm bay lãng đãng
Sao dời vật đổi mấy thu đông
Ðằng Vương trong gác giờ đâu tá
Ngoài cửa Trường Giang vẫn một dòng

Ảnh đại diện

Bính Tý niên ngũ nguyệt nhị thập ngũ nhật du Tùng luật hải tấn hữu cảm (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nồng nực ngày hè đằng đẵng trôi
Hai mươi năm trước đến đây chơi
Hãi kinh như gạo quăng biển rộng
Bù có ly đầy say nắng rơi
Lầu đấy bãi dài bờ phẳng lặng
Người xưa quán cũ nước trùng khơi
Thương thay đá cuội buồn không nói
Khách dạo qua đường dạ tả tơi

Ảnh đại diện

Bình Thuận quan sát sứ Hà Thiếu Trai trịch thị mộ xuân hữu hoài Chi Tiên nữ thi sĩ giai tác bộ vận đáp phục (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Giấc xuân anh mộng dáng Chi Tiên
Tha thiết tôi đây nhớ bạn hiền
Lảng vảng bướm vờn phiền giấc mộng
Chần chừ gà biếng gáy canh phiên
Rượu châm bên giậu gây lòng hứng
Oanh hót trên cao hót giọng buồn
Mong gió đẩy đưa tin tức tới
Hồ Trai cùng gửi nỗi hàn huyên

Ảnh đại diện

Bính Tý niên ngũ nguyệt vọng hậu giai thi hữu du Phong Nha động kính bộ Châu Khuê tiên sinh nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cùng dạo thuyền câu qua vách núi
Non kia xây tổ én ngàn con
Mập mờ đáy động đèn đưa lối
Chót vót tầng mây núi dựng non
Ðã có bầu thơ Tô lão vịnh
Cần chi bút hoạ Ðổng Nguyên son
Xét tìm phong tục mười năm trước
Chùa Phật non tiên cảnh vẫn còn

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối