Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hưu đình tạp hứng, bộ Kính Đình Ưng Trình tiên sinh Bính Tý xuân cảm tác nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Về ẩn đã năm trôi
Tre non mọc rậm rồi
Sức dù lo xới đắp
Công phải đợi ơn trời
Bệnh tránh chăm thân thể
Ơn trên phó mạng đời
Sang giàu hay khó cực
Ðậm nhạt đã quên mùi

Ảnh đại diện

Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh đáo hưu trí sự mông phụng sắc nhưng lưu sung ngự tiền soạn dịch chi chức chí ngâm tương thị bộ vận dĩ đáp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hội họp bên nhau lắm chuyện bàn
Triều đình bận bịu việc làm quan
Thân quàng áo đỏ hàng tiên lữ
Ðầu nhuốm tóc sương bậc lão thần
Mặc khách thường xưng hàng quan lại
Quê mùa tự nhận kẻ thơ văn
Ơn sâu mưa móc ân còn đội
Hữu ích không nhàn sống tấm thân

Ảnh đại diện

Hoạ Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gió đưa mấy lượt đẩy lông hồng
Khiêm nhượng tôi đây hiểu ý ông
Tuổi hạc lui về lòng đã quyết
Ðỉnh chung hiển đạt ý vua trông
Mãi thêm tóc trắng thêm mắt biếc
Cứ thích văn thơ thích rượu nồng
Vườn tược đời hưu dù chẳng được
Sống như chim sẻ phượng hoàng mong

Ảnh đại diện

Hoạ thượng thư trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ba mươi năm lịch lãm gần xa
Tiến chức thăng quan thanh thản qua
Ðình dựng non xuân nhàn một lão
Bia truyền núi Nghiễn tiếng danh gia
Đào ông tiệc đặt mời ba dãy
Lưu lão thơ ngâm nổi nhất nhà
Mừng thọ nhà nhiều quan tước lớn
Ơn trời phúc hưởng tuổi hưu già

Ảnh đại diện

Thuỷ tiên, hoạ Minh Châu nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðộng lòng thương xót hỡi hoa ơi
Xuân sống hồ Dao phải số trời
Cùng với hàng mai hòn giả cảnh
Bao năm lạc lối chốn trần ai

Ảnh đại diện

Đáp hoạ Hồ Triệu Khanh vãng Nha Trang trị điền nghiệp nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Quan trường chăm chỉ chuyện văn chương
Nhàn ẩn trời Nam khẩn ruộng nương
Thành Vị luyến lưu khúc tiễn biệt
Biên cương nhung nhớ mộng canh trường
Cấy cày mong bạn nhiều niềm thú
Nghiên bút lo chi thiếu bạn đường
Những lúc ngâm nga khi ngoảnh mặt
Hồn ta theo hướng ngóng người thương

Ảnh đại diện

Bính Tý niên lục thập tự thọ (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lắng đón chờ nghe giọng yến oanh
Bức tranh Lạc xã vẻ chưa thành
Sáu mươi tuổi hạc đời còn trẻ
Năm cũ hồ ao mộng vẫn lành
Chẳng vướng điều lo đầu cũng bạc
Không theo Tịch chướng mắt toàn xanh
Mẹ cha già tuổi xem con múa
Cười hỏi con nay tuổi mấy canh

Ảnh đại diện

Bình Nam tiên sinh vãng Bắc kỳ đồng chư thân hữu du Tử Trầm sơn tự động giai tác trịch thị bộ vận dĩ đáp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cảnh thiền chẳng dám dạo theo chơi
Nghiệp chướng trần ai mãi luỵ đời
Lắm lắm Thăng Long nhiều bạn hỏi
Vang vang thung lũng những oanh mời
Ngưỡng nhìn cấp đá mau chân guốc
Lạc hướng mù mây giẫm gót hài
Chủ động ân cần thêm hiếu khách
Lòng trần tim Phật một không hai

Ảnh đại diện

Hoạ Triệu Phong thái thú Hà tiên sinh đăng Cầu sơn cảm tác nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Xưa thành vua náu nay dâu trồng
Ðường đến Cầu sơn dốc quẹo cong
Nay ngược về rừng xe vút chạy
Xưa đi giữ nước kiệu long đong
Cây trồng công uổng ai dâng kế
Áo khoác tình vương khách chạnh lòng
Vãng bước nơi đây thêm một dịp
Ðài hoang chiều nắng nhớ cùng mong

Ảnh đại diện

Ất Hợi niên lạp nguyệt sơ tam nhật thái thú Hà Ngái tiên sinh chiêu ẩm vu Triệu Phong phủ, lị đắc văn tiên sinh ái cơ “Thanh bình” diệu khúc lưu đề kỷ sự (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chẳng lạ lùng chi những cuộc vui
Phong lưu quan huyện lại hơn người
Tiệc tùng chúc tụng khách ngâm vịnh
Biểu diễn đàn ca thiếp trổ tài
Nhạc vẳng vang âm dòng nước chảy
Ðàn ca át điệu "Hành vân" trôi
Lầu Tần quán Triệu ngày qua lại
Có nhạc nay lời mới đến tai

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối