Dưới đây là các bài dịch của Thương Châu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa khai bất cập xuân (Phan Bội Châu): Bản dịch của Tôn Quang Phiệt, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Văn Bách, Thương Châu

Nhờ chúa xuân lưu ý,
Xếp hàng đầu trăm hoa.
Chỉ vì lòng khiêm tốn,
Nên để nở dần dà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Du Đại Huệ sơn cảm chiếm (Phan Bội Châu): Bản dịch của Thương Châu

Khi ta lên đỉnh non xa,
Non xanh trăm ngọn như ta khác nào!
Khi ta lên tới đỉnh cao,
Non xanh trăm ngọn, ngọn nào bằng ta!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]