Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Xuân Sáu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 2 - Vị đồng canh hựu cựu đồng huyện, cánh gia nhất luật (Nguyễn Bá Lân): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Mỗi nhà riêng một nếp văn chương,
Sớm muộn khoa danh vẫn thẳng đường.
Người ứng khí tìm người ứng khí,
Tóc pha sương đỡ tóc pha sương.
Đã từng sát cánh tây non Sóc,
Lại trải chống chèo bắc vụng Ngang.
Cùng tuổi hai ta cùng tốt số,
Hẳn nhờ quê mẹ rủ lòng thương.

Ảnh đại diện

Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 1 - Triều lệ (Nguyễn Bá Lân): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Y bát truyền nối được về trí sĩ,
Già được trọn vẹn, trẻ từng đỗ đạt.
Công danh đặt giữa đường ban, khiến,
Đạo nghĩa nằm trong lẽ được, thua.
Sông Đức rửa lòng cho sạch bụi,
Núi Tiên tìm thú lánh phồn hoa.
Có khi cao hứng trèo lên đỉnh,
Ngoảnh cổ cười vang trước thẳm xa.

Ảnh đại diện

Hồi hưu lưu giản thi (Nguyễn Đức Vĩ): Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Giảng tập thi thư trộm dấu nhà,
Học nông tài mọn lạm cao khoa.
Báo đền ơn nước nghèo phương lược,
Buông thả thói lười phụ tuổi hoa.
Bụi bặm vụng về hoen sổ sách,
Mưa nhuần tắm gội thấm ơn xa.
Trở về quê cũ bao ao ước,
Thong thả ngày xuân dặng dặng ca.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]