Dưới đây là các bài dịch của Le tu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tòng quân hành (Dương Quýnh): Bản dịch của Le Tu

Đài canh rực cháy chiếu Tây Kinh.
Nhiệt huyết lòng ta dậy bất bình.
Phụng mệnh nhận phù rời Cửa Phượng.
Vương roi thúc ngựa đến Long Thành.
Sương rơi tuyết phủ in cờ trận.
Gió thổi rền vang tiếng trống binh.
Mộng ước xung phong lâm trận trước.
Còn hơn nhàn hạ cảnh thư sinh.

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Le Tu

Kích sắt ngàn năm sắt chẳng tiêu.
Lao chùi rửa sạch, thấy tiền triều.
Chu Du không được gió đông giúp.
Đồng Tước đài xuân ngắm nhị kiều.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Le Tu

Thiếu phụ phòng the chẳng biết sầu.
Ngày xuân điểm phấn dạo chơi lầu.
Đầu đường chợt thấy, Liễu khoe sắc.
Oán hận chồng xa kiếm tước hầu.

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Le tu

Vầng trăng chiếu rọi sáng đầu giường.
Mộng tưởng quang mình đất hoá sương.
Ngẩng mặt đắm nhìn trăng sáng toả.
Quay đầu mãi nhớ chốn quê hương.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]