Dưới đây là các bài dịch của Lý Tầm Hoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lý Tầm Hoan

Đã khó gặp nhau, lại khó xa
Gió đông tuy nhẹ, tàn trăm hoa
Tằm xuân đến chết tơ chưa hết
Nến cháy thành tro lệ vẫn nhoà
Buổi sớm soi gương buồn tóc bạc
Nửa đêm thứ giấc lạnh trăng tà
Bồng Lai không nhiều lối
Chim xanh hỏi giúp ta.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Lý Tầm Hoan

Cũng tết năm qua cũng bếp này
Cũng trời giá rét cũng hôm nay
Người ngồi ôm gối nhìn than đỏ
Tôi đứng dựa tường ngắm khói bay
Trăng lạnh đèn đêm cùng héo hắt
Mặt người lửa bếp đối hồng hây
Mặt người không biết giờ đâu mất
Chỉ thấy tro tàn gió thổi bay.


Mượn thơ người xưa nói tâm sự người nay

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]