Dưới đây là các bài dịch của Kim Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Quyết giang vãn diểu (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Cầu phao đi hết, ruộng bằng thay,
Xanh ngắt núi xanh trước mắt bày.
Lối cũ tiều mang vừng nguyệt tỏ,
Cửa triều ngư chở ánh chiều lay.
Một vùng cây nước, xuân in sắc,
Hai mé nhà sông, khói thoảng bay.
Ngút mắt làng quê đâu chẳng thấy,
Chim hồng mấy chấm hiện trong mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngoạ bệnh kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Xuân lạnh hè nồng cứ lấn nhau,
Non Hồng nằm bẹp tháng năm lâu.
Gương soi sớm lạnh, gầy thân xác,
Cửa đóng đêm thanh, rên mỏi đau.
Bệnh cũ mười năm ai hỏi đến,
Thuốc tiên chín luyện biết tìm đâu?
Cửa huyền ví được vừng trăng tỏ,
Ảm khí xua tan, rạng trước sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Bạc đầu tráng sĩ ngửa kêu trời,
Dũng khí sinh nhai lỡ cả đôi.
Lan cúc dần dà thành chuyện hão,
Lạnh nồng đắp đổi cướp xuân tươi.
Non Hồng vui đạo, muông vàng đuổi,
Sông Quế đau nằm, mây trắng trôi.
Chỉ thích ở quê, thường có rượu,
Nửa tiền trong túi vẫn không rời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đạo ý (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Trăng trong soi giếng cổ,
Nước giếng vẫn lặng trong.
Không bị người khuấy động,
Lòng này chẳng chuyển lòng.
Dù bị người khuấy động,
Thoáng gợn lại như không.
Một tấm lòng vằng vặc,
Giếng xưa ánh trăng lồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Độ Long Vĩ giang (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Ngoái đầu nhoà quê cũ,
Gió thổi bụi mù đường,
Vừa vượt sông Long Vĩ,
Đã thành khách tha hương.
Cát loà thấy tóc bạc,
Hồng biên nghe kêu thương.
Trên bến người thân tiễn,
Vì ta lệ vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký giang bắc Huyền Hư tử (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Trường An đi không nghỉ,
Làng quê tận cuối trời.
Cuối trời không thể thấy,
Cát bụi mù khắp nơi.
Móc trắng dầm, hoa lụi,
Gió tây thổi, lá rơi.
Tam thân xin bảo trọng,
Thu muộn móc bời bời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thôn dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Đầu xóm cỏ xanh khểnh một ông,
Màn đêm buông rủ mé nam sông.
Đầy trời trăng sáng, nước ao loá,
Nửa vách đèn tàn, cây gió lồng.
Già đến chưa hay sinh kế vụng,
Chướng tiêu mới biết bạn tâm không.
Ngư tiều là bạn quanh năm đó,
Đùa giỡn trong mây nước cỏ đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Tôi sắp sang sông đấy,
Tiễn anh về núi xưa.
Đất trời trơ mái cỏ,
Thuyền mọn núp dông mưa.
Rồng cá đêm thu náu,
Hươu nai núi thẳm đùa.
Trung châu rồi gặp mặt,
Ngày hẹn chẳng còn ngờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Trăm năm thân thế gió sương lồng,
Ở đâu ăn nhờ, bể lại sông.
Giấc mộng gác vàng lâu chẳng hứng,
Bạc đầu danh hão mãi chưa xong.
Phù sinh một kiếp, thân lo nghĩ,
Nghèo bệnh ba xuân, thuốc rỗng không.
Xa nhớ quê nhà nghìn dặm cách,
Xe rong ngựa ruổi, thẹn lân ông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vị Hoàng doanh (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Vị Hoàng sông có Vị Hoàng doanh,
Lầu gác lô nhô ngất cõi xanh.
Ngựa uống bóng chiều xem bến cổ,
Đóm bay loè nội rộn đêm thanh.
Nghìn năm thịnh mãi triều nào có,
Trăm trận truyền suông thế đất linh.
Cửa xóm Phù Hoa thôi chớ ngó,
Điệp Sơn sắc biếc vẫn rành rành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối