Dưới đây là các bài dịch của Kim Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Ngẫu hứng kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Hoa lau chớm trắng, cúc lại vàng,
Trằn chọc đêm dài dạ cố hương.
Gượng dậy trông trăng, xô cửa sổ,
Bóng râm không để lọt vành gương.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 15 (Nguyễn Du): Bản dịch của Kim Hưng

Bốn thước sào treo đèn cuối khoang,
Đầu thuyền vẽ hổ sắc như than.
“Tuần sông” đề chữ trên cờ vải,
Chỉ xét thuyền hoa, chẳng xét gian.

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]