Dưới đây là các bài dịch của Hải Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Tuý trung ngẫu thành (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Hải Anh

Say rồi, còn nói trăm ngày,
Cắt thịt, còn bảo việc này có ba.
Lỗ tử không gặp Điền Ba,
Thì đâu hết chuyện bàn xa, bàn gần.

Ảnh đại diện

Trào nhân ẩm tửu (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Hải Anh

Khá thương Nhạc Tử hạng phàm phu,
Bình đổ tràn ra thứ rượu chua.
Học tập cụ Đào không quá chén,
Cười ông Lý Bạch cưỡi kình kia!

Ảnh đại diện

Đề Long Quang động (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Hải Anh

Sườn núi xanh xanh đẹp quá chừng
Lên cao vũ trụ rộng không cùng
Báo công, tế cáo cùng trời đất
Lạc lối dường như tới chốn Bồng
Không quét mây vương đầy mặt đất
Vút trời động mở giữa tầng không
Phong quang suốt tận ven rừng suối
Thi thoảng mời ta tới ngắm trông


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Ảnh đại diện

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy): Bản dịch của Hải Anh

Vị Thành mưa sớm thấm bụi bay,
Liễu mới xanh xanh quán trọ này.
Chén nữa, khuyên mời anh hãy cạn,
Dương quan bạn hữu mấy người hay.


Nguồn: Vũ Thị Kim Xuyến, Ngục trung nhật ký - Khảo sát văn bản và nghiên cứu từ góc độ nhật ký, NXB Văn hoá thông tin, 2006
Ảnh đại diện

Vân Đồn cảng khẩu (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Hải Anh

Bến sông mát mẻ ánh hồng soi
Thuyền lướt muôn non lẫn ráng trời
Cô gái bờ xa cười náo nhiệt
Đầu thuyền gió thổi chẳng nghe lời

Ảnh đại diện

Đỗ Lăng tuyệt cú (Lý Bạch): Bản dịch của Hải Anh

Phía Nam lên mãi trên Đỗ Lăng
Vọng về phương Bắc giữa Ngũ Lăng
Nước thu sáng bóng vầng dương lặn
Ánh trôi nhoà xoá núi xa xăm.

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]