Dưới đây là các bài dịch của Bánh Tiêu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Biện thuỷ lưu, Tứ thuỷ lưu) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Bánh Tiêu

Biện thuỷ trôi,
Tứ Thuỷ trôi,
Trôi qua bãi bến đò xưa
Núi Ngô chút chút sầu

Nhớ rầu rầu
Hận rầu rầu
Hận đến khi về mới thôi
Trăng sáng người tựa lầu

Ảnh đại diện

Vọng Giang Nam (Cù Hữu): Bản dịch của Bánh Tiêu

Cảnh Nguyên Tiêu,
Đường ruộng ít người đi
Xá bắc cô nhi ôi lạnh giá
Tường đông bệ đèn quả phụ khóc
Trai gái nhớ Hàng thành
Cảnh Nguyên Tiêu,
Lặng ngồi tự thương thế
Bếp tàn ba chén rượu hoàng mễ
Khổ học một trản đèn mờ
Hưởng tiệc nhớ Hàng thành.

Ảnh đại diện

Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác (Lục Du): Bản dịch của Bánh Tiêu

Hoa đăng thả khắp
Vó ngựa như bay
Ai nhớ hào hùng năm ấy?
Sâu rượu lần lượt được phong hầu
Chỉ mình đánh cá ven sông.

Thuyền nhẹ tám thước
Mui thấp ba tấm
Chiếm chặn mưa bụi bãi Bình
Kính Hồ vốn cho kẻ nhàn
Cần chi ban thưởng của quan gia!

Ảnh đại diện

Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng (Trương Hỗ): Bản dịch của Bánh Tiêu

Ngàn cửa mở khoá vạn đèn sáng
Trung tuần tháng một động đế kinh
Ba trăm người múa liền tay áo
Khoảnh khắc không trung vẳng tiếng ca

Ảnh đại diện

Thanh ngọc án - Nguyên tịch (Tân Khí Tật): Bản dịch của Bánh Tiêu

Gió đêm xuân đuổi tìm ngàn cây,
Càng rơi xuống, tựa mưa sao.
Bảo mã điêu xa hương ngập đường
Tiếng tiêu phượng lay động,
Ấm ngọc toả sáng,
Một đêm cá rồng vui múa

Mũ ngài tơ vàng rũ
Nói cười ám hương mất
Giữa đám đông tìm chàng trăm ngàn độ
Bỗng quay đầu,
Chàng lại ở nơi đó,
Chốn lửa đèn tàn lụi.

Ảnh đại diện

Trúc chi ca kỳ 1 (Chu Hữu Đôn): Bản dịch của Bánh Tiêu

Gió xuân khắp núi hoa đang nở
Nữ nhi áo xuân má đỏ hồng
Nhà tôi khua chèo qua sông lớn
Hỏi thay chàng có tới không

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]