Dưới đây là các bài dịch của Bàn Thành Lãng Tử. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Chênh chênh bóng ác non đoài,
Sông Hoàng sóng cuộn ra ngoài biển khơi.
Muốn trông muôn dặm đất trời,
Ngại gì không bước lên chơi một tầng.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Sớm xuân chợt tỉnh giấc nồng,
Tiếng chim ríu rít quanh vùng reo ca.
Đêm nghe tiếng gió mưa sa,
Ngoài hiên hoa rụng biết là bao nhiêu.

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái) (Vương Chi Hoán): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Hoàng Hà xa thẳm ngàn mây,
Thành xưa lẻ bóng, non tây muôn trùng.
Cất chi tiếng sáo não nùng,
Gió xuân nào thổi qua vùng Ngọc Môn.

Ảnh đại diện

Tòng quân hành (Dương Quýnh): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Lửa báo hiệu chiếu bừng cung khuyết,
Nợ tang bồng chí quyết xung phong;
Hịch truyền tiễu diệt rợ hung,
Ba quân hùng khí vẫy vùng ải xa.
Màu tuyết trắng phù nhòa cờ chiến,
Cơn gió reo vang tiếng trống xa;
Làm trai cung kiếm trường sa,
Đâu cam làm phận trói gà thư sinh.

Ảnh đại diện

Tư quy (Vương Bột): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Trường Giang sầu lắng đong đầy,
Ở nơi nghìn dặm mong ngày về quê.
Chiều buồn gió rét tái tê,
Lá vàng lác đác bốn về núi non.

Ảnh đại diện

Vịnh liễu (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Dáng cao trông vẻ ngọc ngà,
Muôn cành buông rũ như là tóc tiên.
Chồi xinh ai khéo cắt nên?
Tháng hai xuân đến gió liền tựa dao.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]