Dưới đây là các bài dịch của Anh Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức): Bản dịch của Lê Hữu Kim, Anh Vũ

Mười năm kẻ mất người còn
Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương
Dặm ngàn nấm đất thê lương
Biết đâu mà tỏ gió sương dãi dầu
Mặt phong trần tóc bạc màu
Gặp nhau nào dễ thoạt đầu nhận ra
Đêm mơ lạc bước vườn nhà
Hiên sau em đợi lươc ngà bên song
Mắt vương lệ chảy nên dòng
Nhìn nhau toan nói mà không ra lời
Đau lòng mỗi tối trăng soi
Tưởng bao năm vẫn trên đồi tùng xưa

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyết Anh Vũ

Khó được gần nhau, khó ly tan
Gió đông hèn yếu mặc hoa tàn
Tằm xuân đã chết tơ lòng dứt
Nến cháy thành tro lệ hết lan
Trông gương buổi sớm buồn tóc bạc
Ngâm vịnh đêm về lạnh cùng trăng
Bồng Lai đâu lối cho người đến
Chim xanh có hỏi giúp ta chăng

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyết Anh Vũ

Gặp khó, rời xa lại khó hơn
Gió đông yếu ớt mặc hoa tàn
Tằm kia tới chết còn vương vấn
Nến cạn lâu rồi lệ mới tan
Tóc mây sao nỡ vương màu tuyết
Ngâm thơ thấy nguyệt lạnh tựa băng
Bồng Lai biết có chăng duyên phận
Nhắn gửi chim ngoan chút thở than.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]