Dưới đây là các bài dịch của Lê Hữu Kim. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức): Bản dịch của Lê Hữu Kim, Anh Vũ

Mười năm kẻ mất người còn
Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương
Dặm ngàn nấm đất thê lương
Biết đâu mà tỏ gió sương dãi dầu
Mặt phong trần tóc bạc màu
Gặp nhau nào dễ thoạt đầu nhận ra
Đêm mơ lạc bước vườn nhà
Hiên sau em đợi lươc ngà bên song
Mắt vương lệ chảy nên dòng
Nhìn nhau toan nói mà không ra lời
Đau lòng mỗi tối trăng soi
Tưởng bao năm vẫn trên đồi tùng xưa

Ảnh đại diện

Bản sự thi - Xuân Vũ lâu đầu xích bát tiêu (Tô Mạn Thù): Bản dịch của Lê Hữu Kim

Quê người xuân ướt tiếng tiêu
Ngày về cố quận ngắm triều còn xa
Anh đào mấy độ lên hoa
Giày rơm bát bể cầu qua lại cầu

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Lê Hữu Kim

Người xưa cưỡi hạc về đâu nhỉ
Để lại lầu không ở chốn này
Biền biệt hạc vàng khôn trở cánh
Lững lờ mây trắng vẫn còn bay
Hán Dương trời đẹp cây phô sắc
Anh Vũ cồn xanh cỏ mượt bày
Chiều xuống phương nao là cố quận
Buồn trông sóng gợn khói mù bay

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]