Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Xuân ĐAN

Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Chỉ còn Hoàng Hạc mái lầu trơ trơ
Hạc vàng đi biệt đâu ngờ
Từng không mây trắng lững lờ trôi bay
Hán Dương in bóng hàng cây
Mênh mang Anh Vũ cỏ dầy xanh non
Quê hương xế buổi hoàng hôn
Trên sông khói sóng gợi buồn lòng ai.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Hoàng Hạc lâu

Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Chỉ còn Hoàng Hạc mái lầu trơ trơ
Hạc vàng đi biệt bao giờ
Từng không mây trắng lững lờ trôi bay
Hán Dương hắt bóng hàng cây
Mênh mông Anh Vũ cỏ dầy xanh non
Quê hương nhìn buổi hoàng hôn
Trên sông khói sóng gợi buồn lòng ai.

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của đào xuân đan

Đầu giường trăng rọi qua song
Màn đêm sương phủ trên đồng đất quê
Ngẩng đầu thấy sáng trăng khuya
Cúi đầu lòng những mơ về cố hương

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: