Dưới đây là các bài dịch của Xuân ĐAN. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Xuân ĐAN

Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Chỉ còn Hoàng Hạc mái lầu trơ trơ
Hạc vàng đi biệt đâu ngờ
Từng không mây trắng lững lờ trôi bay
Hán Dương in bóng hàng cây
Mênh mang Anh Vũ cỏ dầy xanh non
Quê hương xế buổi hoàng hôn
Trên sông khói sóng gợi buồn lòng ai.

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của đào xuân đan

Đầu giường trăng rọi qua song
Màn đêm sương phủ trên đồng đất quê
Ngẩng đầu thấy sáng trăng khuya
Cúi đầu lòng những mơ về cố hương

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]