Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Chỉ còn Hoàng Hạc mái lầu trơ trơ
Hạc vàng đi biệt bao giờ
Từng không mây trắng lững lờ trôi bay
Hán Dương hắt bóng hàng cây
Mênh mông Anh Vũ cỏ dầy xanh non
Quê hương nhìn buổi hoàng hôn
Trên sông khói sóng gợi buồn lòng ai.