Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

01

Litva » Eduardas Mieželaitis » Những bài sonnet muộn mằn
1 trả lời, 877 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 08:07

05

Litva » Eduardas Mieželaitis » Những bài sonnet muộn mằn
1 trả lời, 706 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 08:08

08

Litva » Eduardas Mieželaitis » Những bài sonnet muộn mằn
1 trả lời, 672 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 08:08

09

Litva » Eduardas Mieželaitis » Những bài sonnet muộn mằn
1 trả lời, 748 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 08:09

12

Litva » Eduardas Mieželaitis » Những bài sonnet muộn mằn
1 trả lời, 722 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 08:10

Bài balát cổ

Litva » Eduardas Mieželaitis
1 trả lời, 647 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/06/2008 23:21

Cái hôn

Litva » Eduardas Mieželaitis
1 trả lời, 782 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 23:10

Chờ đợi

Litva » Eduardas Mieželaitis
1 trả lời, 827 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 18:31

Con người

Litva » Eduardas Mieželaitis
1 trả lời, 763 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 07:49

Cô đơn

Litva » Eduardas Mieželaitis
1 trả lời, 797 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 18:36

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Ngôn ngữ: Tiếng Latvian (Lettish)