Khi giá băng, như dây xích mùa đông,
Trói ý nghĩ của người nào, người ấy
Sẽ hèn nhát, máu như ngừng không chảy,
Sẽ thấy buồn trên mâm tiệc Platông.

Khi giá băng trói chặt cánh tâm hồn
Như trói cánh con chim non bé nhỏ,
Thì tâm hồn đầy buồn đau, và nó
Sẽ tự mình cô độc, tự vùi chôn.

Khi giá băng làm tim lạnh, thờ ơ,
Anh trở nên ích kỷ, chẳng bao giờ
Biết hàng xóm đang làm gì phải trái.

Nghĩa là đời, rất có thể, chua cay
Đã làm anh giá lạnh, chết... Lúc này
Chỉ tình yêu có thể làm sống lại

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)